Tant en restaurants, cafeteries, menjadors, bars... en qualsevol negoci de restauració cal tenir molt en compte que, per característiques de la seva activitat, són propensos a tenir alguna plaga en…

Read more

La primera vegada que vam veure el mosquit tigre va ser aquí a Barcelona, i en uns anys ja s'ha establert en tot el litoral mediterrani, arribant fins a Màlaga.…

Read more

Els tèrmits són insectes que s'alimenten de la cel·lulosa que conté la fusta que trobem a les estructures de fusta: bigues, bastiments, etc. Per les seves característiques biològiques, poden estar…

Read more

Comença l'època de més activitat per als mosquits, especialment el mosquit tigre. Aquest posa els seus ous en petits tests amb aigua, aigua entollada, recipients amb aigua estancada…on proliferen les…

Read more

La majoria de les vegades quan els corcs afecten als mobles no ens n’adonem fins que la plaga de corc ja està molt estesa. El corc és un insecte diminut,…

Read more

La fusta, malgrat les seves excel·lents propietats naturals i durabilitat, és molt fàcil que sofreixi atacs d'organismes que la deteriorin i destrueixin, els anomenats agents xilòfags. VARIETAT DE XILÒFAGS Tèrmits…

Read more