Control de Plagues a Barcelona

Servei en tot Catalunya: Desinsectació, desratització, desinfecció, fusta, legionel·la, laboratori, sector alimentació i hostaleria… control i eliminació de plagues.

rains medio ambiente

RAINS CONTROL DE PLAGUES: COMPROMESOS AMB LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT

Rains Control de Plagues, S. L. és sensible a l’actual canvi social i ambiental, apostant per un desenvolupament sostenible i ha adquirit un compromís amb la protecció i conservació del mitjà en totes les seves activitats de desenvolupament. Rains compleix les normatives ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 mantenint el Sistema Integrat de Gestió (SIG).

Política del sistema integrat de Gestió (SIG): Qualitat i Medi ambient

consultoria alimentaria

CONSULTORIA ALIMENTÀRIA

APPCC a Barcelona: Registre de l’empresa, capacitació d’operaris, pla d’actuació de plagues, registre de productes…

Trampas y repelentes contra mosquitos

EQUIPS INSECTOCAPTORS

Equips per a atrapar insectes: Plaques adhesives, llums ultres Violeta (UV), Paranys i repel·lents per a ús domèstic, comercial i industrial.

Control de Aves en Barcelona

CONTROL D’OCELLS

Diagnòstic de la situació, sistemes de control per a evitar riscos per a la salut pública, danys estructurals i molèsties. Responsabilitat i protecció dels animals.

Empresa de desinfección en Barcelona

DESINFECCIÓ

Eliminació de microorganismes tipus: protozous, fongs, algues, bacteris i virus. Neteja i desinfecció en col·legis, hospitals, indústries alimentàries, granges…

Eliminar cucarachas Barcelona

DESINSECTACIÓ

Control i prevenció de plagues d’insectes: Eliminar paneroles a Barcelona, eliminar formigues, xinxes del llit, puces, paparres, mosques, mosquits, palometes, peixets de plata, aranyes…

Eliminar roedores en Barcelona

DESRATITZACIÓ

Control i eliminació de rates i ratolins. Barreres físiques, modificacions ambientals, esquers rodenticides… Programa d’inspecció, manteniment i avaluació

Productos para aseos públicos o privados

ALTRES SERVEIS

Higiene i sanejament de condícies a Barcelona, productes per a la higiene i el sanejament de WC: Unitat higiènica sanitària per a compreses, bacteriostàtics, ambientadors…

Tratamiento Termitas y Carcoma en Barcelona

PROTECCIÓ DE LA FUSTA

Eliminació de corcs, i tèrmits. Plans de protecció i control de fusta. Diagnòstic, sanejament i rehabilitació. Programa de tractament.

Laboratorio alimentario en Barcelona

LABORATORI

APPCC a Barcelona, anàlisi de perills i punts de control crític, anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques a Barcelona.

Control y eliminación de Legionela en Barcelona

LEGIONEL·LA

Desinfecció de Legionel·la a Barcelona, programes d’anàlisis. Reial decret 865/03 del ministeri de sanitat: Implementació de programes preventius d’autocontrol.

Control de insectos en objetos de valor o prendas en Barcelona

SISTEMES DE CONTROL

Qualitat de l’aire interior, tractaments amb calor, desinsectació en fred, desinfeccions amb ozó, CO₂, Calor, Terra Diatomees i Vapor Sobreescalfat

Guía de Plagas de insectos. Barcelona

GUIA DE PLAGUES

Guia completa d e plagues d’insectes a Barcelona: Formigues, vespes, mosquits, xinxes, puces, paparres, mosques, mosquits…

Eliminar Carcoma en Barcelona

Eliminar Corc a Barcelona

Un dels agents fonamentals que degraden la fusta són els insectes xilòfags, com a corc i tèrmits.

En Rains ens encarreguem de protegir tot tipus de fusta estructural, de revestiment, mobles… El nostre servei: eliminar corc a Barcelona.

Realitzem tractaments de protecció d’estructures de fusta, preventius i curatius, per injecció i impregnació de productes protectors insecticides i fungicides.

Així mateix, realitzem tractaments de protecció de béns immobles basats en la privació d’oxigen per a l’erradicació de plagues que afectin Edificis Culturals o qualsevol tipus de bé immoble.

Eliminar Tèrmits a Barcelona

També dissenyem plans de protecció i control de fusta per a eliminar tèrmits a Barcelona.

L’objectiu és eliminar els tèrmits facilitant l’aliment “encebo” en aquells llocs de l’edifici on s’han manifestat, perquè elles mateixes el distribueixin per la colònia.

Aquest esquer per a tèrmits conté un inhibidor de la quitina, molècula necessària per a la formació de la cutícula, imprescindible perquè aquests insectes xilòfags puguin completar el seu creixement mitjançant successives mudes.

En el vídeo es pot comprovar la formació per part d’aquests insectes de nombroses galeries i cavitats, així com l’esquer encara intacte de color blanc, i els residus en forma de construccions terroses que fabriquen els tèrmits després de la ingesta.

rains medio ambiente

Rains, compromesos amb el medi ambient

En Rains, estem compromesos amb el medi ambient.

La nostra empresa, es mostra sensible al canvi social i ambiental, apostant per un desenvolupament sostenible i ha adquirit un compromís amb la protecció i conservació del medi ambient en totes les activitats que desenvolupa:

– Incorporant les últimes tecnologies en la gestió i control de plagues.

– Tenint en compte la utilització dels envasos més ecològics possibles, eco envasos.

– Minimitzant l’impacte sobre el medi natural i protegint a les espècies beneficioses i actuant sobre les que es converteixen en plaga i resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

– Reduint al mínim els residus generats i duent a terme la seva gestió de manera òptima amb empreses autoritzades, especialitzades en el seu transport i eliminació.