Alimentació i Hostaleria

Consulta alimentària i control de plagues

Alimentació i hostaleria. Control de plagues a Barcelona

consultoría alimentaria

La nostra consultoria alimentària presta servei a professionals del sector de l’alimentació per a garantir la màxima qualitat i seguretat en els productes alimentosos que ofereixen als seus clients.

Donem un servei complet de consultoria en alimentació posant a la seva disposició solucionis de seguretat, higiene i qualitat alimentàries, amb orientació amb experts i plans d’acció concrets:

 • APPCC a Barcelona
 • Neteja i desinfecció
 • Control de plagues
 • Traçabilitat
 • Suministrament Suministramiento i ús de l’aigua
 • Formació de personal i hàbits d’higiene
 • Proveïdors

La producció d’aliments segurs per al consum humà requereix de bones pràctiques per a evitar la introducció d’agents perillosos.

Per a assegurar aquestes condicions s’estableixen recomanacions, recollides en els prerequisits.

Rains, control de plagues, ofereix els seus serveis de consultoria alimentària i realitza Plans de control de plagues i altres animals indesitjables sota les premisses recollides en els prerequisits elaborats per l’Agència de Protecció de la Salut.

El Programa o Pla de control de plagues s’aplica a les diferents dependències que componen l’edifici o instal·lacions en les quals volem aplicar implantar un sistema de vigilància d’animals indesitjables, incidint en aquelles àrees o punts que requereixin un major control per ser zones més sensibles a la presència d’organismes plaga o que afavoreixin la seva presència o entrada a les instal·lacions.

control de plagas hostelería

El control de plagues es duu a terme tenint molt present el Control Integrat de Plagues (CIP); és a dir, incentivant el caràcter de les inspeccions i assessorament per a aconseguir evitar una potencial invasió d’organismes indesitjables, que poden originar una plaga. A través de mesures preventives físiques i mecàniques, abans de decantar-se per una opció curativa d’actuació química, i en aquest cas, sempre serà dirigida i el més específica possible, utilitzant biocides de toxicitat baixa i facilitant al client les mesures de seguretat a prendre abans, durant i després d’aquesta actuació.

Tots els productes utilitzats estan inscrits en el Registre Oficial de Productes Biocides.

Amb l’objectiu de prevenir, reduir o controlar possibles Perills i Punts de Control Crítics, derivats de l’activitat, disposem d’un protocol d’actuació.

Aquest protocol es fonamenta en els següents punts:

Totes les estacions de control estan fabricades de plàstic resistent i el seu tancament és de seguretat, evitant la disseminació o pèrdua dels productes situats en el seu interior.

Aquestes se situessin en llocs adequats per al control de la plaga i l’activitat pròpia de l’empresa.

Cada estació anirà identificada, en la seva part exterior, amb un quadre informatiu en el qual figurarà nom i número de telèfon de Rains Control de Plagues, el número d’estació, calendari d’inspeccions, pictograma corresponent del producte situat en el seu interior i número de telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia.

Tots els punts de control d’insectes i rosegadors instal·lats estaran indicats amb un adhesiu de punt de control, que senyalitzarà la seva posició i numeració dins de les instal·lacions.

Així mateix, aquests estaran numerats i la seva posició figurarà en el pla d’ubicació d’estacions de control, adjunt en el dossier DDD del client.

En el primer servei es lliurarà al client el dossier DDD amb tota la informació necessària: registre de l’empresa, carnets de capacitació dels operaris, pla d’actuació de plagues, plans amb la ubicació dels punts de control, fitxes de seguretat i registre dels productes, certificats de tractament i els informes post-tractaments, si fos el cas.

Es lliurés al client els resultats de les inspeccions de control de plagues en finalitzar cada servei. En aquest document es detallen les actuacions realitzades pels nostres tècnics aplicadors, presència d’animals indesitjables, tendències de creixement o distribució de la plaga a l’interior de les instal·lacions i valoració de les possibles actuacions, mesures preventives o correctores recomanades.

Els punts citats anteriorment podrien variar en funció de les característiques de producció o prerequisits del client.

Rains Control de Plagues s’ajusta als Sistemes d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics requerits en la qualitat i seguretat alimentària.

Contacte

  *Camp Obligatori

  Nom / Empresa*

  Telèfon*

  E-mail*

  Persona de contacte

  Adreça (Carrer, nombre, població ...)*

  Missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Consultoria en alimentació a Barcelona. Imatges