Anàlisi Alimentària a Barcelona

análisis alimentario en Barcelona

Si tens una empresa relacionada amb el món de la gastronomia, segurament hagis sentit parlar de l’anàlisi alimentària a Barcelona. Saps què és i per què és important realitzar-ho? T’ho comptem.

 

Què és l’anàlisi alimentària

Quan parlem d’una anàlisi alimentària ens referim a la “eina” que tenim a la nostra disposició per a evitar una possible intoxicació o infecció alimentària. És un problema que preocupa especialment l’empresari, a causa de les fatals conseqüències que pot implicar per al negoci.

Gràcies a una anàlisi alimentària a Barcelona, les empreses podran garantir controls de qualitat als productes de la seva indústria. De els diferents tipus d’anàlisis, es realitza un control físic-químic, microbiològic, de residus, de contaminants, d’organismes transgènics, de mostres fresques i processades d’espècies animals, etc.

 

Com es realitza?

La veritat és que l’anàlisi alimentària a Barcelona es pot realitzar de manera senzilla. És tan fàcil com prendre mostres. D’on? De tota mena de superfícies, matèria primera, manipuladors, el producte acabat… Una vegada recollides aquestes mostres s’envien al laboratori perquè les analitzin.

En cadascun dels controls que es realitzen es duen a terme determinades tasques. Per exemple, la salmonel·la pot donar positiu en un control microbiològic. Mentre que en controls físic-químics s’estudien altres factors, com el greix, el calci o les vitamines.

L’anàlisi sensorial és molt important i es realitza a través dels sentits. Permet controlar la qualitat i el nivell d’acceptabilitat d’un aliment. Això és necessari perquè per a posar-se en circulació ha de tenir uns mínims de qualitat, higiene, innocuïtat, etc. En definitiva, complir amb els requisits exigits.

 

On es realitza?

En l’actualitat, és possible trobar nombrosos professionals que ofereixen aquest servei d’anàlisi alimentària a Barcelona.

En Rains duem a terme:

– Desenvolupament i implantació del Manual d’Autocontrol (pre-requisits i APPCC) en indústria alimentària.

– Auditories de diagnòstic, seguiment i examen del grau d’implementació del programa preventiu.

– Assessorament en cas d’inspeccions sanitari-administratives.

És una solució per a anar sempre un pas per davant, sobretot tenint en compte algunes de les plagues més habituals. D’aquesta manera, podràs detectar qualsevol problema petit a temps i evitar-lo abans que vagi a més i resulti ser un escàndol per al teu negoci.

Esperem que t’hagi quedat més clar què és una anàlisi alimentària a Barcelona i la importància de realitzar-lo. Podem ajudar-te!

Post author

Leave a Reply

*