A la Terra s'estima que hi ha entre mil bilions i deu mil bilions de formigues, a aquestes les podem identificar per les seves antenes en angle i la seva…

Read more