En l'eliminació d'un vesper és primordial la seva detecció inicial. Normalment, en una zona on s'observi un gran nombre de vespes, és molt probable que existeixi un o diversos vespers…

Read more