Desinfecció del coronavirus a Barcelona

Estàs buscant una empresa per a desinfecció del coronavirus? La ja declarada pandèmia ha causat un gran impacte a Espanya, sobretot després del recent anunci per part del Govern en declarar l’Estat d’Alarma. És per això que, a més a més de quedar-se a casa, s’han d’extremar les mesures d’higiene. Però, quines empreses ofereixen aquest tipus de serveis? Des de Rains, control de plagues a Barcelona, podem ajudar-te.

Empresa de desinfecció del coronavirus a Barcelona

Per a la desinfecció del coronavirus pots col·laborar amb empreses de neteja que segueixin protocols de desinfecció d’indústries, oficines o qualsevol altre establiment. D’aquesta forma, tant les farmàcies com els supermercats, estancs i serveis de primera necessitat, podran tenir els locals perfectament desinfectats cada dia; mantenint la seguretat dels clients i treballadors.

A la nostra empresa seguim rigorosament protocols per a la desinfecció de qualsevol instal·lació que requereixi servei de desinfecció de coronavirus o COVID-19. Ho realitzem de manera professional, experta i segura.

Quins passos se segueixen per a la neteja i desinfecció?

  1. Preparar els Equips de protecció i treball. Ha de fer-se segons les mesures preventives recollides en el Reial decret 664/1997, de 12 de Maig. Amb màscara FFP3, guants, protecció ocular i bates o m.
  2. Realitzar la neteja i desinfecció de la zona afectada. El virus s’inactiva després d’aplicar un desinfectant d’ús públic, com és el lleixiu o una solució d’hipoclorit sòdic amb 1000 ppm de clor actiu. A continuació, es passarà sobre aquests elements un drap d’un sol ús sec, i duent a terme aquesta acció sempre des de fora cap a dins, és a dir, de les zones que es presumeixen menys contaminades a les més contaminades. Una vegada estès el producte de manera uniforme, es rebutjarà el drap. En altres elements que, per la seva naturalesa i preservació, no permetin la polvorització directa se submergirà un drap d’un sol ús en una dissolució d’hipoclorit sòdic a 1000 ppm i s’aplicarà. Per a tèxtils o equips sensibles pot aplicar-se una solució d’etanol al 62-71% o de peròxid d’hidrogen al 0,5%, amb un temps d’actuació mínim d’1 minut. Aquests tres desinfectants són els que esmenta el Ministeri de Sanitat en les seves recomanacions generals; no obstant això, les empreses de serveis biocides podran utilitzar, a més, desinfectants d’ús professional especialitzat autoritzats pel Ministeri de Sanitat amb acció viricida.
  3. Tractament de desinfecció de la zona afectada per empreses especialitzades i registrades en el Ministeri de Sanitat. Es realitza un tractament de desinfecció (per mitjà de tècniques físiques o químiques) per a sanejar i destruir els microorganismes patògens que són productors de malalties. Una tècnica d’aplicació del producte desinfectant recomanable a realitzar és el de nebulització, que aconsegueix tamanys de gota de entre 10 a 50 micres. Després d’aplicar els tractaments, és important portar un registre de les zones tractades.

 

En aquest protocol per a la correcta desinfecció del coronavirus, també es detallen unes mesures d’higiene que tots hauríem de conèixer, per a extremar la precaució dels treballadors i dels consumidors.

Si desitges contractar a una empresa que ofereixi aquests serveis de neteja i desinfecció de coronavirus a Barcelona, pregunta’ns sense compromís.

Post author

Leave a Reply

*