Formació per al control de plagues

Dijous passat dia 25 d’octubre de 2018 RAINS Control de Plagues, S.L. va ser convidat, pel Centre d’Innovació i Formació Ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, situat a Santa Coloma de Gramenet, a participar en el curs d’especialització de formació professional per a l’obtenció de la formació Serveis per al control de plagues (Nivell 2).

La nostra participació es va centrar a mostrar casos pràctics per als alumnes. Es van indicar noves tecnologies i mètodes alternatius per al control de rosegadors i insectes.

Entre d’altres es van mostrar casos pràctics de com combatre als mosquits, insectes xilòfags, paneroles, rates i ratolins.

Com a empresa especialitzada en l’eliminació de xinxes del llit també es van mostrar casos pràctics per combatre a aquest molest insecte i les últimes metodologies existents.

Post author

Leave a Reply

*