Control d’aus a Barcelona: Repel•lir i espantar.

Control d’aus a Barcelona: Repel•lir i espantar
Eliminar Palomas en Barcelona. Auyentar

Els assentaments humans i zones urbanes han facilitat la creació de factors afavoridors, per a la colonització de diversos tipus d’aus, que permeten l’assentament i creixement de les colònies i la seva expansió urbana.
D’entre les principals aus colonitzadores destaquem les colomes, gavines, cotorres, estornells, etc.
A causa de la seva gran expansió urbana ocasionen diversos tipus de problemàtiques com, riscos per a la Salut Pública, parasitisme dels seus nius, residus, danys estructurals en façanes i mobiliari urbà, molèsties, etc.
Integrem diversos Sistemes de Control mitjançant un previ diagnòstic de la situació.

És molt important i per això hem de conèixer:

– Les lleis de la nostra comunitat en matèria de protecció dels animals.
– Que els animals no sofreixin cap dany en el seu transport o trasllat dels mateixos.
– Sempre han de tenir aliment i aigua.
– Que estiguin protegits a exposicions contínues al sol.
– Evitar les captures en els mesos de més calor o més fred.
– Que les aus capturades es destinin a objectius sense ànim de lucre.
– Comprovar l’estat de les aus mitjançant anàlisis, preferiblement inspeccionat per veterinaris de l’ajuntament.
El posarem en contacte amb especialistes per resoldre qualsevol problema derivat de la presència d’aus.
.