Desinfecció

desinfeccions a barcelona

Empresa de desinfecció a Barcelona

desinfecció

Els microorganismes poden causar problemes sanitaris i econòmics. La desinfecció a Barcelona és una tècnica de sanejament inespecífica que té com a finalitat la destrucció de microorganismes.

Rains, som una empresa de desinfeccions a Barcelona. Donem servei de desinfecció a col·legis, hotels, hospitals, indústries alimentàries, granges, habitatges, locals, etc…

Existeixen molts tipus de microorganismes, protozous, fongs, algues, bacteris i virus.

Poden causar problemes sanitaris (intoxicacions, malalties infeccioses i al·lèrgies) directament per la presència d’aquests microorganismes o indirectament, per l’existència de toxines generades per aquests i danys econòmics (alteracions d’aliments, corrosions en materials, etc.).

Els nivells de risc poden augmentar en funció del nombre de microorganismes, nombre de persones exposades i individus sensibles, presència de microorganismes patògens i gravetat de les malalties transmeses.

Es tracta de mantenir els nivells de contaminació microbiana dins dels límits microbiològics considerats acceptables, des del punt de vista teòric-sanitari, en funció del risc que representa en cada cas sobre l’activitat que es realitza en el lloc concret. La desinfecció a Barcelona és una mesura recomanada en col·legis, hospitals, indústries alimentàries, granges, etc.

Tots els productes utilitzats en les Desinfeccions estan inscrits en el registre oficial de productes biocides i totes les analítiques són realitzades en un laboratori independent i registrat.

Posem a la seva disposició la nostra experiència i coneixements per a la resolució de qualsevol problemàtica relacionada amb la presència de microorganismes.

empresa desinfección en barcelona

Per a determinar les actuacions idònies, en cada cas, dissenyem un protocol d’anàlisi consistent en, un protocol de mostreig (mostreig d’aire i superfícies) i la lectura i interpretació dels resultats.

En funció d’aquests resultats es dissenya un Pla d’Actuació específic, mitjançant l’aplicació d’un producte Desinfectant amb la tècnica d’aplicació requerida per a cada cas.

Contacte

  *Camp Obligatori

  Nom / Empresa*

  Telèfon*

  E-mail*

  Persona de contacte

  Adreça (Carrer, nombre, població ...)*

  Missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Galeria d’imatges de desinfeccions a Barcelona