Desinsectació

eliminar insectes barcelona

Eliminar paneroles Barcelona: Formigues, puces, mosquits…

desinsectacio barcelona

La Desinsectació és el conjunt de tècniques i mètodes dirigits a controlar i prevenir la presència d’insectes en un determinat hàbitat.

Ens dediquem al control i eliminació de qualsevol plaga d’insectes: eliminar paneroles Barcelona, eliminar formigues Barcelona, xinxes del llit, puces, paparres, mosques i mosquits, palometes, peixets de plata, aranyes,…

La Desinsectació té com a objectiu el control o eliminació dels insectes presents en una determinada zona.

Rains Control de Plagues, som professionals en Desinsectació a Barcelona, utilitzem un conjunt de tècniques i mètodes dirigits a controlar i prevenir la presència d’insectes, que juntament amb el coneixement de la plaga i la nostra llarga experiència en el sector ens faciliten el seu control

Ja que no tots els insectes tenen els mateixos patrons de conducta, cicles biològics diferents, fonts d’alimentació, etc. és necessari el disseny d’un Pla d’Actuació específic per a cada cas, complim amb la Norma UNE 171210.

En el Pla d’Actuació es determina el tipus d’insecte i les zones afectades, mitjançant el coneixement de la zona problemàtica.

Per a això realitzem, segons el cas, inspeccions que ens permeten valorar el nivell d’infestació i distribució de la plaga.

Per augmentar l’efectivitat en el control disposem d’una àmplia gamma de productes d’alta qualitat i tècniques d’aplicació.

Tots els nostres productes estan inscrits en el registre oficial de productes biocides, amb el seu respectiu número de registre i l’àmbit d’ús.

Les nostres aplicacions segueixen les recomanacions d’un sistema de Control Integrat de Plagues, prioritzant el caràcter de les inspeccions, mitjançant l’aplicació localitzada amb productes de baixa toxicitat i específics per a la plaga a combatre, i la recomanació de totes aquelles mesures per prevenir o corregir la possible existència d’organismes plaga.

Posteriorment, s’implementa un programa d’avaluació i seguiment, de les actuacions realitzades, que ens permet reunir la informació necessària per a la verificació i redisseny de l’estratègia a seguir per al control eficaç de la plaga en qüestió.

En aquelles actuacions, sempre justificades, en les quals es requereixi d’un termini de seguretat específic Rains Control de Plagues informarà al client de les recomanacions de seguretat a prendre abans, durant i després d’aquesta aplicació.
Disposem d’un Departament Tècnic i personal altament qualificat a la seva disposició per solucionar qualsevol problema derivat d’organismes indesitjables, que poden originar una plaga.

Contacte

  *Camp Obligatori

  Nom / Empresa*

  Telèfon*

  E-mail*

  Persona de contacte

  Adreça (Carrer, nombre, població ...)*

  Missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Eliminar Insectes a Barcelona