Eliminar Ratolins i Rates a Barcelona

Eliminar Ratolins i Rates a Barcelona
Eliminar Ratones en Barcelona

La Desratització consisteix en el control i eliminació de rates i ratolins mitjançant la recomanació en la implementació de barreres físiques i modificacions ambientals, que redueixin l’existència de factors afavoridors per a la seva presència i reproducció.

L’aplicació d’esquers rodenticides ajuda al control de rosegadors i ens permet recopilar la informació necessària per a la presa de decisions.
Rains Control de Plagues realitza un control i eliminació de rates i ratolins desenvolupant un programa d’inspecció, manteniment i avaluació continuada de la problemàtica, incentivant la recomanació de totes aquelles mesures, passives o actives, que impedeixin l’accés i reproducció de rosegadors en una determinada zona

Aquestes mesures es basen des de la recomanació en la instal·lació de les barreres físiques adequades fins a modificacions ambientals, reducció de la disponibilitat de refugi i aliment per als rosegadors.

La instal·lació d’esquers rodenticides ens permet obtenir informació sobre l’activitat dels rosegadors i la seva distribució en una zona determinada, crucial per a una correcta avaluació de la problemàtica.
Els esquers rodenticides estaran situats en les seves respectives estacions porta-esquers (Dispositius mecànics), col·locades estratègicament a les possibles zones de pas dels individus i en aquells llocs susceptibles que presentin un risc específic.
Tots els rodenticides utilitzats estan inscrits en el registre oficial de productes biocides i no precisen de terminis de seguretat específics, no interferint en l’activitat quotidiana.
Disposem d’un Departament Tècnic i personal altament qualificat a la seva disposició, per assessorar-li sobre totes aquelles mesures que ha de prendre per evitar l’observació de rosegadors, a partir d’una minuciosa inspecció del lloc i com a resposta a la informació obtinguda dels nostres dispositius mecànics instal·lats.
Per a més informació sobre rosegadors posem a la seva disposició la nostra guia de plagues, no dubti a consultar-la:  Guía de Plages

El sistema Ekomille és completament ecològic perquè els esquers alimentaris i cada component del mateix, estan privats de substàncies tòxiques o verinoses. Les captures són efectuades per mitjà d’un sistema electromecànic, en combinació amb l’esquer alimentari, específic per a aquest tipus d’animals.
Ekomille està concebut per ser posicionat ja sigui en llocs externs com a interns; no li afecta la pluja, la calor o el fred.
A l’interior de la màquina existeix un ressort giratori que permet la captura dels rosegadors i la seva caiguda en un contenidor tancat, situat immediatament en la part inferior del parany.
Els rosegadors quedaran ofegats en aquest contenidor.
La màquina disposa d’un comptador de captures amb una autonomia de més de 80 captures.
El mecanisme del parany s’alimenta a través d’una bateria de tipus alcalina de 9 volts i garanteix més de 5000 captures.
Per a més informació sobre el sistema no dubti a contactar amb nosaltres. Es tracta d’un sistema molt adequat per a la indústria alimentària ja que els rosegadors queden capturats en el mateix parany, evitant la seva disseminació i possible contaminació de les instal·lacions