1. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

Departament de Salut/Salut ambiental

Fitxes tècniques plagues urbanes

Libro de plagas urbanas de la OMS

Aigua de consum humà

Manual d’actuació control integrat per a usuaris:

Registro laboratorio Itabe

RITE

Normativa sobre Legionella

Guías técnicas control Legionella

Registre Oficial de productes Biocides

2. PÀGINES WEB RELACIONADES O D’INTERÈS:

Higiene ambientalBioconNational Pest Management Association incADEPAPBayerTECNALIAITABECentre Recerca en Seguretat i control alimentari

 

 

3.AUTOCONTROLS ALS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS: ELS PREREQUISITS.

Els autocontrols als establiments alimentaris

Guia per a l’aplicació de l’autocontrol

Fitxa d’higiene per a bars i restaurants