Envasat en Atmosfera Modificada

Control d’insectes en objectes de valor o peces

Control de insectos en objetos de valor o prendas
Atmósfera controlada

El diòxid de carboni és un gas les molècules del qual estan compostes per dos àtoms d’oxigen i un de carboni. La seva fórmula química és CO2.
El principi fonamental d’un Sistema d’Atmosfera Modificada és la modificació artificial d’un determinat ambient o volum, mitjançant la utilització de CO2, per obtenir un resultat determinat.
Aquests sistemes s’utilitzen en molts productes alimentaris, per contribuir a la seva conservació. El CO2 està considerat com un additiu alimentari.
En el sector de la higiene ambiental s’han modificat aquests sistemes per a l’eliminació d’insectes que afectin a diversos materials i elements.

Per obtenir una atmosfera tancada és fonamental realitzar un embolcall o envàs estanc que permeti modificar l’ambient en el seu interior.
Per a això, utilitzem bosses de material barrera de Polièster-Alumini i Polietilè.
Per assegurar l’estanqueïtat, a l’interior de la bossa, totes les seves cares estan unides mitjançant soldadures, realitzades amb una pinça termo-selladora elèctrica de 220 V.

Les mesures de la bossa dependran dels objectes o elements que hagin d’introduir-se a l’interior de la mateixa, permetent una gran flexibilitat.
La bossa pot realitzar-se en qualsevol lloc, tenint en compte les seves dimensions, i permet realitzar el tractament en les mateixes instal•lacions del client.

Segons l’insecte que estigui causant la infestació, els elements o objectes, introduïts a l’interior de la bossa, romandran en el seu interior durant un temps determinat.

Els nostres tècnics realitzaran visita, completament gratuïta, per informar-li de les possibilitats del sistema i confeccionar un Pla d’Actuació, adequat a les seves necessitats, sense cap compromís.

-Es tracta d’un sistema segur, de ràpid muntatge.
-Es pot instal•lar en qualsevol lloc.
-No s’utilitzen productes biocides per el que, no és necessari respectar cap termini de seguretat. No deixa residus.
-No taca ni produeix cap tipus d’olor.
-Es pot eliminar qualsevol insecte i de qualsevol material: mobles de fusta, elements electrònics, roba, matalassos, peces tèxtils, productes emmagatzemats, obres d’art, mobles antics, herbes per herbolaris, elements de bambú, pells, animals dissecats, llibres o arxius, etc.
-Sistema molt eficaç per a l’eliminació completa de xinxes del llit en somiers, matalassos, mobiliari, etc.