Laboratori ambiental i alimentari a Barcelona

Laboratori ambiental i alimentari a Barcelona

Al nostre país, la legislació en vigor des de l’any 95 obliga a tots els operadors implicats en la cadena alimentària a realitzar el seu propi autocontrol, basat en el sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC).
Rains duu a terme:
– Desenvolupament i implantació del Manual d’Autocontrol (pre-requisits i APPCC) en indústria alimentària.
– Auditories de diagnòstic, seguiment i examen del grau d’implementació del programa preventiu.
– Assessorament en cas d’inspeccions sanitari-administratives.
ALTRES SERVEIS RELACIONATS
– Disseny higiènic de cuines
– Implantació ISO 22000

Cursos de manipulador d’aliments
Imprescindibles dins de la formació continuada que precisa el personal de restauració i cuina, així com qualsevol un altre que emmagatzemi, transport, manipuli i/o envasi aliments o derivats.

Aquesta formació, obligada pel Reial decret 2207/1995 i 3484/2000, és fonamental per garantir unes bones pràctiques de manipulació d’aliment cuinat.

 

Control de plagas barcelona

APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític)

Referits en la mateixa legislació, el plantejament d’aquests programes d’autocontrol garanteix la higiènica viabilitat de tot el procés de preparació dels aliments.
Aquesta sistemàtica es concreta en un manual que es complementa amb visites de seguiment, personalitzades segons la indústria o centre i el seu tipus de personal.
La metòdica preventiva de APPCC és sinònim de salubritat i control dels aliments.
Anàlisi físico-químics i microbiològics
Aliments, Legionel·la, potabilitat de l’aigua de consum, qualitat de l’aire interior, salubritat de superfícies…
Les anàlisis més rigoroses s’efectuen amb els tècnics i l’equipació més competent, resolent qualsevol problemàtica de caràcter sanitari.