Control i eliminació de Legionel•la. Desinfecció

Control i eliminació de Legionel•la. Desinfecció
Eliminar Legionela en Barcelona

La Legionel·la és un bacteri que s’introdueix en les instal·lacions amb aigua (xarxes d’aigua potable, circuits sanitaris de dutxes, jacuzzi, torres de refrigeració, etc.) a través del propi subministrament municipal o captació pròpia, des de pous.
Els nivells del bacteri en l’aigua de subministrament són mínims, però aquesta utilitza les deficiències existents en les nostres instal·lacions (manteniment inadequat de dipòsits, canonades amb incrustacions i oxidacions, temperatures temperades en el circuit d’aigua calenta, brancs cecs, etc.) per multiplicar-se i poder disseminar-se a través de l’aigua aerosolitzada dels punts finals de la xarxa, per exemple aixetes i dutxes.

Totes les instal·lacions amb torres de refrigeració, circuits d’aigua sanitària calenta (vestuaris, lavabos, gimnasos, piscines climatitzades, jacuzzis) o acumulació d’aigua d’algun tipus (fonts ornamentals, dipòsits contraincendis) estan obligades pel Reial decret 865/03 del Ministeri de Sanitat i Consum a implementar un programa preventiu d’autocontrol d’aquest tipus de patologia.

La necessitat de plantejar programes d’Autocontrol que s’ajustin al tipus d’activitat i al risc sanitari real de cada instal·lació recomana el coneixement exacte de les mateixes i de la legislació d’aplicació.
Rains duu a terme:

1. Auditories inicials o de diagnòstic en les que analitza les particularitats de cada instal·lació tenint en compte el seu risc sanitari i la seva referència legal expressa, i els confronta en els dictàmens o informes tècnics amb la situació real d’implementació en el centre en qüestió.
2. Desenvolupament de Plans d’Autocontrol:
• Prevenció de la legionel·losis.
• Piscines.
• Aigües potables.
Assessories de seguiment, suport i millora dels Planes d’Autocontrol.