Serveis Fitosanitaris

Assessor fitosanitari barcelona

Serveis fitosanitaris a Barcelona

desinsectacio barcelona

A RAINS CONTROL DE PLAGUES, S.L. oferim l’execució de tractaments fitosanitaris adequats a cada tipologia de plaga.

En compliment amb la normativa aplicable pel Decret 61/2015, de 18 d’abril sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal disposem d’una persona assessora en gestió integrada de plagues (Assessor fitosanitari), amb la titulació en Enginyeria Tècnica Agrícola. L’objectiu és aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, mitjançant la reducció dels riscos i els efectes de l’ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius.

RAINS CONTROL DE PLAGUES, S.L. es troba inscrita en el registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya amb el número de registre ST080326

Treballem amb dispositius d’endoteràpia autopressuritzats per a injecció al tronc a baixa pressió i alt volum. Es tracta d’una nova tecnologia de formulació que incrementa la quantitat i velocitat de penetració dels productes aplicats cap a l’interior de les cèl·lules vegetals, proporcionant una nutrició més avançada i una major protecció enfront de l’atac de patògens, gràcies a l’activació de les defenses naturals de la planta.

Aquest tractament permet una ràpida absorció, aconseguint una distribució i persistència molt majors que un altre tipus d’aplicacions. Aconseguim vascularitzar productes insecticides sistèmics, fungicides o nodrint i activant les defenses naturals de l’arbre.

Prestem servei integral per al control i eliminació de la Processionària del Pi (Thaumetopoea pityocampa) per a totes les fases o estadis del seu cicle biològic.

Duem a terme control d’erugues mitjançant la instal·lació d’anells al voltant del tronc per a la captura en el seu descens.

Des de l’eclosió i creixement de les erugues podem dur a terme endoteràpia mitjançant la injecció directa al tronc de productes insecticides específics. L’insecticida es distribueix per tot el sistema vascular de l’arbre i és ingerit per les erugues quan s’alimenten de les fulles, produint la seva mort.

Durant els mesos de maig, juny i juliol disposem paranys per a la captura massiva de mascles mitjançant el posicionament d’una feromona sexual. La captura de mascles evita que puguin copular amb les femelles i per tant reduïm les possibles postes fèrtils.

El control de larves i adults de Galeruca de l’Om es du a terme mitjançant la injecció al tronc de productes fitosanitaris mitjançant endoteràpia. L’ingredient actiu es distribueix per tot el sistema vascular de l’arbre i és ingerit per les larves i estadis adults provocant la seva mort per ingesta.

Una sola aplicació anual és suficient per a un tractament totalment eficaç.

Recomanem dur a terme tractaments preventius o a l’inici dels primers símptomes de la plaga.

D’entre tots els símptomes els més destacats són:

 • Fulles puntejades amb tonalitats pàl·lides.
 • Deformacions a nivell de fulles.
 • Presència de secrecions cotonoses.
 • Secreció de melassa.
 • Defoliació.

La injecció directa al tronc de productes fitosanitaris (endoteràpia) és la solució més eficaç contra aquesta plaga.

Una sola aplicació anual és suficient per a protegir a l’arbre.

Principals símptomes i danys:

 • Fulles externes caigudes i fulles centrals amb creixement escurçat i defoliació en forma de V.
 • Aspecte aplomat en general.
 • Presència de capolls en la base de la palmera.
 • Forats i galeries en talls de poda.

La injecció al tronc és la tècnica més eficaç per a combatre i controlar aquesta plaga fitosanitària incorporant-la dins d’un sistema integrat.

La endoteràpia compleix amb la legalitat vigent, és sostenible segons obligacions del Reial decret 1311/2012 i és eficaç per a controlar totes les fases de la plaga.

Dins del tractament integrat incorporem injeccions al tronc amb insecticides alternant amb dutxes a la copa, paranys per a la detecció i captura massiva d’adults i recomanació de mesures agronòmiques o bones pràctiques que evitin la infestació de les palmeres, sobretot en les labors de poda.

Mitjançant el sistema d’endoteràpia podem controlar i eliminar altres plagues fitosanitàries com Cameraria i altres minadors, Mosca blanca, Cotxinilla, Tigre del Plàtan, fongs, etc. en Quercus, Freixe, Cítrics, Oms, Salzes, Magnòlies, Bugamvilles i altres arbres ornamentals.

També podem millorar la condició general d’arbres que reben poca radiació solar directa, en èpoques de temperatures més elevades amb evapotranspiració intensa, posterior a podes agressives amb danys vasculars, episodis d’asfíxia radicular, desequilibri químic del sòl, etc. mitjançant la injecció directa al tronc d’una formulació amb triple acció: Protegeix, nodreix i activa.

Aquesta formulació està dissenyada sobre la base de compostos nutricionals complexats amb àcids policarboxílics i complementat amb vitamines i elicitors.

Es tracta d’un sistema eficaç contra els símptomes de l’arbre urbà.

Contacte

  *Camp Obligatori

  Nom / Empresa*

  Telèfon*

  E-mail*

  Persona de contacte

  Adreça (Carrer, nombre, població ...)*

  Missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Serveis fitosanitaris a Barcelona