Consultoría Alimentaria Barcelona
Aparells insecto-captors. Eliminació d'insectes voladors
Control d’aus a Barcelona: Repel•lir i espantar
Desinfeccions a Barcelona
Eliminar paneroles, formigues, xinxes del llit, mosquits… a barcelona
Eliminar Ratolins i Rates a Barcelona
Productes per a lavabos públics o privats
Eliminació de Corcs i Tèrmits a Barcelona
Laboratori ambiental i alimentari a Barcelona
Control i eliminació de Legionel•la. Desinfecció
Control de insectos en objetos de valor o prendas
Guía de plagues barcelona