Control d’Insectes en objectes de valor o peces a Barcelona

Control de insectos en objetos de valor o prendas
Eliminación ecológica insectos

Qualitat de l’aire interior:

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Barcelona
La qualitat de l’ambient en el qual es desenvolupen les persones és molt important ja que, entre un 80 i un 90% del seu temps el passen en espais interiors no industrials.

Per aquest motiu, és molt important dur a terme un control ambiental.
Realitzem:

  • Inspecció i diagnòstic de problemes de Qualitat d’Aire Interior (CAI)
  • Higiene dels sistemes de climatització i distribució d’aire

Tractaments amb calor

Es tracta d’elevar la temperatura d’un ambient, fins a valors determinats, que provoquin la mort dels insectes.

Normalment, les temperatures s’eleven fins als 50-60ºC durant un temps determinat.
Existeixen tres fases:

  • Fase d’escalfament
  • Fase de manteniment de la temperatura
  • Fase de refredament

Disposem d’un Sistema d’Atmosfera Modificada mitjançant calor per a la eliminació de xinxes del llit en roba i altres objectes que no poden rebre tractament convencional.

Desinsectació per fred

Desinsectación en frio barcelonaDesinsectació mitjançant aplicació de fred, utilitzant CO2 .
El sistema emet partícules molt petites que formen cristalls per sublimació, reduint la temperatura local fins a – 78ºC. Actua en tots els estadis de l’insecte, sobre els ous, nimfes, larves, juvenils i adults. No produeix olors ni residus tòxics.
El seu ús és ideal en indústria alimentària, hotels, domicilis particulars, indústria farmacèutica, geriàtrics, hospitals, etc.

Desinfeccions amb ozó

Desinfecciones con Ozono en Barcelona
L’ozó un potent desinfectant per a aigua, aire, superfícies i circuits.

No deixa residus: una vegada ha actuat es transforma en oxigen. Estudi i assessorament mitjançant proves amb planta pilot.
Instal•lació de Centrals de desinfecció automàtiques per ozó.
Manteniment de les Centrals de desinfecció per ozó.

Limpieza y desinfección ozono

Sistema d’Atmosfera Modificada amb CO2

Eliminar chinches en barcelona
El principi fonamental d’un Sistema d’Atmosfera Modificada és la modificació artificial d’un determinat ambient o volum, mitjançant la utilització de CO2.

En el sector de la higiene ambiental s’han modificat aquests sistemes per a l’eliminació d’insectes que afectin a diversos materials i elements.
Es tracta d’un sistema segur, no taca ni produeix cap tipus d’olor, permet eliminar qualsevol insecte i de qualsevol material sense utilitzar productes biocides químics.

Calor amb CO2

Co2 Barcelona
L’equip utilitza de forma sinèrgica, temperatura, aire i CO2 per aconseguir l’eliminació d’insectes. Al realitzar l’aplicació, es produeix una atmosfera baixa en oxigen al voltant dels insectes, aquests obren els espiracles, orificis que permeten el pas d’oxigen des de l’ambient fins al seu sistema respiratori branquial intern. Els insectes són incapaços de defensar-se de la calor i moren per xoc tèrmic.
Funciona amb ampolles de CO2 alimentari. Es tracta d’un sistema segur, no tòxic ni contaminant que evita la utilització d’insecticides químics.

Terra de diatomees

Tierra Diatomeas en Barcelona
Integrem aquest producte en les nostres actuacions de desinsectació com a insecticida natural, en eliminar el revestiment cerós de la cutícula dels insectes, absorbint els lípids d’aquesta capa.
La seva acció és estrictament física/mecànica i no química, provocant la deshidratació dels insectes i la seva mort com a resultat de la deficiència en la pressió de l’aigua. Es tracta d’un producte natural i ecològic.

Vapor sobreescalfat

Vapor Sobrecalentado Barcelona
Realitzem aplicacions mitjançant vapor sec sobreescalfat a 180ºC.

Es tracta d’un sistema 100% eficaç contra tots els estadis dels insectes. El flux de vapor sobreescalfat penetra amb facilitat en esquerdes i forats.
Es tracta d’un sistema respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones.

Aspiració

Aspiración Barcelona
L’aspiració té per objectiu la retirada mecànica de qualsevol insecte sense la necessitat d’utilitzar biocides de síntesi química.

Aquest sistema permet la retirada d’insectes d’aquells elements o aparells en els quals no es pot realitzar un altre tipus de tractament.
Es tracta d’un sistema completament ecològic i eficaç, permetent la reducció de la infestació inicial ràpidament i augmentant l’eficàcia de possibles tractaments posteriors.