Sistemes alternatius de control

Sistemes alternatius de control

Eliminar plagues a Barcelona

sistemes de control

En Rains, disposem de sistemes innovadors per al control de la qualitat de l’aire, o en el control d’insectes en peces o objectes de valor. Per a això emprem mètodes nous:

 • Qualitat de l’aire interior: Controls ambientals a Barcelona
 • Tractaments amb calor: eliminar insectes
 • Tractaments amb Fred amb CO₂: Eliminar insectes en indústria alimentària, hotels, domicilis…
 • Tractaments de Calor amb CO₂: Evita la utilització d’insecticides químics.
 • Desinfeccions amb Ozó: Especial per a aigua, aire, superfícies i circuits
 • Atmosfera modificada CO2: Eliminació d’insectes com les xinxes de matalassos o altres objectes de valor.
 • Terra Diatomees: producte natural i ecològic
 • Altres…

La qualitat de l’ambient en el qual es desemboliquen les persones és molt important ja que, entre un 80 i un 90% del seu temps el passen en espais interiors no industrials.

Per aquest motiu, és molt important dur a terme un control ambiental.

Realitzem:

 • Inspecció i diagnòstic de problemes de Qualitat d’Aire Interior (CAI)
 • Higiene dels sistemes de climatització i distribució d’aire.
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Barcelona

Es tracta d’elevar la temperatura d’un ambient, fins a valors determinats, que provoquin la mort dels insectes.

Normalment, les temperatures s’eleven fins als 50-60ºC durant un temps determinat.

Existeixen tres fases:

 • Fase d’escalfament
 • Fase de manteniment de la temperatura
 • Fase de refredament
tratamientos con calor barcelona

Desinsectació mitjançant aplicació de fred, utilitzant CO2 .

El sistema emet partícules molt petites que formen cristalls per sublimació, reduint la temperatura local fins a – 78ºC. Actua en tots els estadis de l’insecte, sobre els ous, nimfes, larves, juvenils i adults. No produeix olors ni residus tòxics.

El seu ús és ideal en indústria alimentària, hotels, domicilis particulars, indústria farmacèutica, geriàtrics, hospitals, etc.

Desinsectación en frio barcelona

L’ozó un potent desinfectant per a aigua, aire, superfícies i circuits.

No deixa residus: una vegada ha actuat es transforma en oxigen. Estudi i assessorament mitjançant proves amb planta pilot.

Instal•lació de Centrals de desinfecció automàtiques per ozó.

Manteniment de les Centrals de desinfecció per ozó.

Limpieza y desinfección ozono
Desinfecciones con ozono en Barcelona

El principi fonamental d’un Sistema d’Atmosfera Modificada és la modificació artificial d’un determinat ambient o volum, mitjançant la utilització de CO2.

En el sector de la higiene ambiental s’han modificat aquests sistemes per a l’eliminació d’insectes que afectin a diversos materials i elements.

Es tracta d’un sistema segur, no taca ni produeix cap tipus d’olor, permet eliminar qualsevol insecte i de qualsevol material sense utilitzar productes biocides químics.

Eliminar chinches en barcelona

L’equip utilitza de forma sinèrgica, temperatura, aire i CO2 per aconseguir l’eliminació d’insectes. Al realitzar l’aplicació, es produeix una atmosfera baixa en oxigen al voltant dels insectes, aquests obren els espiracles, orificis que permeten el pas d’oxigen des de l’ambient fins al seu sistema respiratori branquial intern. Els insectes són incapaços de defensar-se de la calor i moren per xoc tèrmic.

Funciona amb ampolles de CO2 alimentari. Es tracta d’un sistema segur, no tòxic ni contaminant que evita la utilització d’insecticides químics.

Co2 Barcelona

Integrem aquest producte en les nostres actuacions de desinsectació com a insecticida natural, en eliminar el revestiment cerós de la cutícula dels insectes, absorbint els lípids d’aquesta capa.

La seva acció és estrictament física/mecànica i no química, provocant la deshidratació dels insectes i la seva mort com a resultat de la deficiència en la pressió de l’aigua. Es tracta d’un producte natural i ecològic.

Tierra Diatomeas en Barcelona

Realitzem aplicacions mitjançant vapor sec sobreescalfat a 180ºC.

Es tracta d’un sistema 100% eficaç contra tots els estadis dels insectes. El flux de vapor sobreescalfat penetra amb facilitat en esquerdes i forats.

Es tracta d’un sistema respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones.

Vapor Sobrecalentado Barcelona

L’aspiració té per objectiu la retirada mecànica de qualsevol insecte sense la necessitat d’utilitzar biocides de síntesi química.

Aquest sistema permet la retirada d’insectes d’aquells elements o aparells en els quals no es pot realitzar un altre tipus de tractament.

Es tracta d’un sistema completament ecològic i eficaç, permetent la reducció de la infestació inicial ràpidament i augmentant l’eficàcia de possibles tractaments posteriors.

Aspiración Barcelona

Contacte

  *Camp Obligatori

  Nom / Empresa*

  Telèfon*

  E-mail*

  Persona de contacte

  Adreça (Carrer, nombre, població ...)*

  Missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat